Профил на купувача

„Профил на купувача“ съдържа цялата информация за обществените поръчки, възлагани от ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация за участие в процедура за обшествена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка "Доставка на компютърна, озвучителна и офис техника"

 • documentacia_comp.docx
  Документация за участие в процедура за обществена поръчка „Доставка на компютърна, озвучителна и офис техника “
 • obyava_9067800.pdf
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 • protokol_komisia.pdf
  Протокол на комисията за обществена поръчка "Доставка на компютърна, озвучителна и офис техника"
 • Вътрешни_правила-ОУ.pdf
  за управление на цикъла на обществените поръчки в Основно училище „Христо Смирненски“ – Генерал Тошево
 • Обща информация

  Директорът на ОУ "Христо Смирненски" е публичен възложител на обществени поръчки по чл.5, ал.2, т.14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

  По силата на чл.7 от ЗОП Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. С изключение на горното, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от съответния заместник, определен от Директора да възлага и сключва договори по обществени поръчки.

  Данни за кореспонденция във връзка с възлаганите обществени поръчки:
  адрес: гр. Генерал Тошево, 9500
  ул. „Г.С. Раковски” № 16
  телефон:05731/3873, факс: 05731/3873
  електронна поща: smirgtou@abv.bg

  Официална страница  в интернет: http://www.smirnenski-gt.org

   

   

   

   

   

   

   

 • Проект „Иновативни практики и услуги в образованието“ по програма INTERREG V-A Румъния – България - 2014-2020 г.
2017
http://smirnenski-gt.org/